Bližšie informácie na:

Predsedkyňa projektu:

Ing. Marcela Kulifajová
info@mojemesto.org

Koordinátorka aktivít:

Mgr. Monika Kebísková
kebiskova.monika@mojemesto.org
0917 558 413

Otváracie hodiny

10:00-19:00

Mesto povolaní je pod záštitou Regionálneho centra mládeže v Košiciach

Projekt podporili