OZNAM: ZATVORENÁ PREVÁDZKA
30. augusta 2018
OZNAM: Expozícia Košice presťahovaná
2. decembra 2018
Show all

Živé knižnice

Tematický deň so Živou knižnicou o výbere povolania a plánovania budúcnosti  je 3 hodinový interaktívny program so súborom rôznych aktivít zameraných na jednotlivé zložky oblasti kariérového poradenstva. Cieľom týchto aktivít je u detí posledných ročníkov ZŠ rozvíjať zručnosti a kompetencie potrebné k výberu povolania a poskytnúť im k rozhodnutiu nevyhnutné informácie o trendoch pracovného trhu a takýmto spôsobom im uľahčiť výber budúceho povolania. Na aktivite sa zúčastní cca 10 živých kníh – zástupcovia jednotlivých firiem a povolaní a aj zástupcovia jednotlivých stredných škôl s ktorými sa žiaci môžu osobne porozprávať o ich každodennej práci, klásť im otázky a takto z prvej ruky dostať informácie o jednotlivých povolaniach.

Fotka MojeMesto.Fotka MojeMesto.Fotka MojeMesto.Fotka MojeMesto.