Mojemesto v Bory Mall otvorené!

Mojemesto v Trenčíne
27. októbra 2014
Mojemesto otvorené v Nitre!
15. júna 2015
Show all

Mojemesto v Bory Mall otvorené!

Expozícia „Prvé detské mesto povolaní“ na Slovensku, ktorej zámerom je príprava a realizácia projektov prispievajúcich k lepšej orientácii detí vo svete profesií, našla svoje stále pôsobisko 13.novembra 2014 v nákupnom centre BORY MALL v Bratislave na 1 poschodí.

Realizuje sa pod záštitou primátora mesta Bratislavy doc. RNDr. Milana Ftáčnika CSc. a ministerstva školstva, vedy a výskumu SR.
V roku 2013 dostala ocenenie Národnej ceny karierového poradenstva.

V rámci vzdalávacej expozície majú deti možnosť spoznať rozmanité formy sebauplatnenia v pracovnom svete dospelých. Prostredníctvom konkrétnych povolaní sa praktickým spôsobom oboznámujú s rôznymi profesiami, ktoré jednotlivé firmy prezentujú.

Expozícia je koncipovaná do niekoľkých samostatných domčekov – pripravených priestorov pre výkon jednotlivých povolaní. Prostredníctvom rolovej hry a participácie sa teda deti vo „svojom meste“ stávajú predavačmi v drogérií, poštármi, ktorí prepravujú zásielky, lekármi, telekomunikačnými pracovníkmi, pracovníkmi banky, lakýrnikmi, automechanikmi ….. a môžu si skúšat remeslá ako parketár či murár.

Expozícia chce vytvoriť priestor pre lepšie chápanie reálneho sveta dospelých a podporiť záujem detí o stredné odborné školy.
V rámci projektu je Mesto rozšírené o prezentáciu SOŠ, o spoluprácu s VŠ – povinná prax a absolventská prax, o kariérne poradenstvo, pre verejnosť.

Bude tu veľa podporných podujatí s témou voľba povolania a výberu vhodnej strednej odbornej školy ako interaktívne tematické workshopy, besedy, kreatívne dielne pre deti a rodičov. Deti sa naučia, ako funguje reálny život a povolania v ňom.
MOJEMESTO ponúka ideálnu kombináciu hry a vzdelania.

Expozícia je určená pre deti od 5 do 15 rokov.