Expozícia vhodná aj pre Materské školy
2. mája 2017
Hrajme sa na povolania v Bory Mall II
18. septembra 2017
Show all

Živé knižnice

 

Dňa 28.2.2017 sme pre žiakov 8. ročníkov pripravili program „ Čím chceš byť ,,   Tematický deň so Živou knižnicou o výbere povolania a plánovania budúcnosti“ ktorý sa konal v Meste povolaní v Bory Mall.

Tematický deň so Živou knižnicou o výbere povolania a plánovania budúcnosti  je 3 hodinový interaktívny program so súborom rôznych aktivít zameraných na jednotlivé zložky oblasti karierového poradenstva.

Cieľom týchto aktivít je u detí posledných ročníkov ZŠ rozvíjať zručnosti a kompetencie potrebné k výberu povolania a poskytnúť im k rozhodnutiu nevyhnutné informácie o trendoch pracovného trhu a takýmto spôsobom im uľahčiť výber budúceho povolania.

Deti sa stretli s 15timi „živými knihami“ ľuďmi, ktorí vykonávali reálne povolania.

Deti sa rozprávali s vedúcou predajne dm drogerie markt, hasičmi, policajtmi, mechatronikom zo spoločnosti Volkswagen, s farmaceutkou z Dr. MAX,  Traffic Managerom pre medzinárodné prepravy zo spoločnosti DSV, kameramanom z TV JOJ, kaderníčkami z KLIER, Zootechnikom, asistentom stavbyvedúceho z YIT, elektroenergetikom zo Západoslovenských elektrární, podnikateľmi z EUROMESTA a riaditeľom spoločnosti Marius Pedersen.

Program Živé knižnice mal obrovský úspech, dúfame, že aj v budúcnosti sa nám podarí zorganizovať takéto skvelé podujatie.

Pozitívne spätné väzby od zúčastnených ZŠ:

Základná škola Sokolíkova

http://www.zssokolikova.sk/products/svet-povolani/

Dňa 28.2. 2017 sme navštívili nákupné centrum Bory Mall, kde sme sa šli pozrieť na Detské mesto povolaní. Každá skupina dostala svojho animátora, s ktorým si spravila dotazník, v akom kruhu by sa mal žiak orientovať. Po vyhodnotení dotazníku nám ukázali školy, ktoré sa orientujú v okruhu záujmu, čo nám vyšiel v teste. Niekto mal najviac bodov v slovách, iný zase v práci s ľuďmi. Po chvíľke nám rozdali kartičky, a každý žiak si mohol vybrať štyri rôzne prednášky o povolaniach. Boli tam policajti,hasiči, ale aj kameraman, vedúca predajne dm drogerie markt a mechatronik. Každý nám odpovedal na otázky o jeho povolaní. Tento deň bol veľmi príjemný. Dobre mi poradili, a bola to aj zábava. Svet povolaní funguje v Bory Mall stále, takže neváhajte zoberte kamarátov alebo rodičov a choďte sa tam pozrieť.

 Žiačka 8.A Karin Dugasová

Základná škola Gessayova 2

Žiaci ôsmeho ročníka ZŠ, Gessayova 2 dňa 28.02.2017 navštívili interaktívnu výstavu v Bory Mall. Počas celého doobedia mali možnosť zistiť, kam by mali viesť ich kroky po skončení základnej školy. Hneď v úvode im vyškolení animátori pomocou dotazníka odporučili, na ktoré povolanie majú najlepšie predpoklady. Následne ich zorientovali v  možnostiach štúdia na stredných školách, kde sa dá tento odbor vyštudovať. Žiaci sa mohli porozprávať s odborníkmi z viacerých odvetví a tak reálne zistiť, čo je náplňou ich práce. Pri odchode z výstavy každý jeden žiak vedel, ktorá stredná škola by mala byť tá, ktorá naplní jeho predstavy o ďalšom smerovaní v živote. Celá akcia mala výbornú úroveň po organizačnej, ale najmä odbornej stránke, začo im veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa už na druhý ročník. 🙂

pekný deň,

Gróf.