Denný tábor Mojemesto

MOJEMESTO v EUROVEA
3. júna 2013
Ocenenie v súťaži ,,Národná cena kariérového poradenstva,,
14. septembra 2013
Show all

Denný tábor Mojemesto

MOJEMESTO mali možnosť navštíviť deti z denného tábora, ktorý organizovalo občianske združenei EDUPLEX v júli a auguste tohto roka.