Ocenenie v súťaži ,,Národná cena kariérového poradenstva,,

Denný tábor Mojemesto
4. júna 2013
Sobotňajší workshop s RAJO
17. októbra 2013
Show all

Ocenenie v súťaži ,,Národná cena kariérového poradenstva,,

Projekt Mojemesto – Mestečko povolaní pre deti, získal aj vďaka všetkým jeho podporovateľom a priaznivcom ocenenenie:
V NÁRODNEJ CENE KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 2013

,, Naozaj pozoruhodný je inovatívny prístup k oboznamovaniu a orientácii vo svete práce pre deti najmä mladšieho školského veku, ktoré častokrát nemajú možnosť získať reálne skúsenosti
vo svete práce. Tento projekt im umožňuje nadobúdať tieto skúsenosti aspoň v prostredí vytvoreného a putovného tzv. mesta povolaní, ktoré simuluje atraktívnym a veku cieľovej skupiny
primeraným spôsobom skutočný svet práce v jeho pestrosti a rôznorodosti.,,

VŠETKÝM VÁM ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA VÁS V NAŠICH DIELNIČKÁCH V EUROVEI PRI KINÁCH AJ V MESIACI september.
REZERVáCIE PRIJÍMAME NA tel : +421 918 376 699