Denný letný tábor „Hrajme sa na povolania I“

Jarný tábor „Hráme sa na povolania“
18. januára 2017
Denný letný tábor „Hrajme sa na povolania II“
16. marca 2017
Show all

Denný letný tábor „Hrajme sa na povolania I“

Denný letný tábor „Hrajme sa na povolania I“

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

Pondelok

8:00 –  09:00 Zraz detí v priestoroch Mesta povolaní BORY MALL

09:00 – 14:00 Výlet na Klepáč, hľadanie tajných bunkrov    Mnohí rozmýšľajú o tom, kde sa tam vzali. Niektorí si myslia, že sú to jaskyne, iní tvrdia, že ide o pozostatslúžiť na obranu Bratislavy. Deti sa naučia pracovať s mapou, určovať svetové strany, objavíme tajné skryté vojenské bunkreky starých banských chodieb. Pravda je však úplne iná. Tieto stavby mali?

12:00 – 13:00  Obed

14:00 – 16:00 Zábavné hry v Meste povolaní, medzitým olovrant

16:00 – 17:00 príchod rodičov


Utorok 

Policajtky, policajti, dopravná premávka

8:00 –  09:00 Zraz detí v priestoroch Mesta povolaní BORY MALL

9:00 –  12:00 Dopravné ihrisko     Dopravná výchova – teória dopravy, značky, predpisy, policajti. Deti sa hravou formou, súťažami a hrami za asistencie dopravných policajtov oboznámia s pravidlami cestnej dopravy a predpismi cestnej premávky. Svoje naučené zručnosti budú mať možnosť vyskúšať si priamo v teréne dopravného ihriska na detských dopravných prostriedkoch ( bicykle, kolobežky )

12:00 – 13:00  Obed

13:00 – 16:00 Ukážka práce policajných psov     Deti sa oboznámia s činnosťou polície prostredníctvom kynologickej skupiny policaných psíkov, uvidia ukážky cvikov poslušnosti, zadržanie páchateľa a mnoho iných zaujímavých činností 🙂

16:00 – 17:00 príchod rodičov do Mesta povolaní v Bory Mall


Streda

Chovatelia zvierat

8:00 – 09:00 Zraz detí v priestoroch Mesta povolaní BORY MALL

9:00 – 15:30 Návšteva Biofarmy     V tento deň si urobíme celodenný výlet na Biofarmu. Nepremeškáme vozenie sa na poníkovi alebo na starožitnom červeno drevenom koči ťahanom ťažným koňom – Norikom. Plno zážitkov v krásnom prírodnom prostredí, na ktoré sa už teraz veľmi tešíme 🙂

12:00 – 13:00  Obed

13:00 – 15:00   Zábavné športové hry a súťaže 

15:00 – 15:30  Olovrant

16:00 – 17:00 Príchod rodičov do Mesta povolaní v Bory Mall


Štvrtok 

Štvrtok            Archeológ, Biológ, Výskumník či Paleobiológ

8:00 – 09:00 Zraz detí v priestoroch Mesta povolaní BORY MALL

9:00 – 14:00 Návšteva prírodnej rezervácie Devínska Kobyla + Sandberg

12:00 – 13:00 Obed

14:00 – 15:30 Detská športová olympiáda

15:30 – 16:00 Olovrant

16:00 – 17:00 Aktivity v mestečku ( medzitým príchod rodičov).

 


Piatok

Piatok                        Geológ, Historik

8:00 – 9:00 Zraz detí v priestoroch Mesta povolaní BORY MALL

9:00 – 12:30   Detské múzeum Bibiana
12:30 – 13:30  Obed

 13:30 – 15:30  Návšteva hradu Devín
15:00 – 15:30  olovrant

 16:00 – 17:00  Mini diskotéka pre táborové deti, všetci zúčastnení dostanú certifikáty
ako pamiatku na tábor 🙂

Termíny:

10-7-14.7.2017

7.8.-11.8.2017

Cena: 20,- Eur/1 deň

Celodenná strava a pitný režim je zabezpečený

Kontakt: Monika Kebisková  +421 917 558 413

e-mail pre prihlásenie detí do tábora: mojemestobory@gmail.com

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ