Denný letný tábor „Hrajme sa na povolania II“

Denný letný tábor „Hrajme sa na povolania I“
6. marca 2017
Profesia Days
2. mája 2017
Show all

Denný letný tábor „Hrajme sa na povolania II“

Denný letný tábor „Hrajme sa na povolania II“

 

 

 

 

 

 

pondelok

Televízia JOJ, herci, herečky, moderátori

8:00 –  09:00 Zraz detí v priestoroch Mesta povolaní BORY MALL

09:00 – 12:00 Návšteva televízie JOJ

Filmy, seriály, inscenácie, spravodajstvo – deti navštívia priestory niektorej zo  slovenských televízii, zoznámia sa s prácou v štúdiu, so zákulisím odkiaľ je  práca štúdia riadená. Deťom predstavíme profesie potrebné pre fungovanie televízie s možnosťou vyskúšať si niektoré z povolaní v štúdiu (Režisér, klapkár, scénograf, kameraman, moderátor, technik, strihač, herec… )


12:00 – 13:00  Obed

13:00 – 14:30 Výroba vlastnej inscenácie

Deti si na základe získaných vedomostí budú môcť pripraviť svoju vlastnú inscenáciu. S programom, scenárom, obsadením až s reálnym odohraním v Meste povolaní pre deti.

14:30 – 15:00  Olovrant

15:00 – 17:00  Zábavné hry s animátormi a možno k nám prídu aj nejakí skutoční herci 🙂


utorok

Policajtky, policajti, dopravná premávka

8:00 –  09:00 Zraz detí v priestoroch Mesta povolaní BORY MALL

9:00 –  12:00 Návšteva dopravného ihriska

Dopravná výchova – teória dopravy, značky, predpisy, policajti. Deti sa hravou formou, súťažami a hrami za asistencie dopravných policajtov oboznámia s pravidlami cestnej dopravy a predpismi cestnej premávky. Svoje naučené zručnosti budú mať možnosť vyskúšať si priamo v teréne dopravného ihriska na detských dopravných prostriedkoch ( bicykle, kolobežky )

12:00 – 13:00  Obed, presun na kúpalisko

13:00 – 16:00 Letné kúpalisko Rosnička

16:00 – 17:00 príchod rodičov pre deti na kúpalisko


streda

Prvá pomoc, hasiči, zdravotníci

8:00 – 09:00 Zraz detí v priestoroch Mesta povolaní BORY MALL

9:00 – 12:00 Návšteva hasičskej stanice

Hasiči – zaujímavá návšteva hasičskej stanice s požiarnikmi. Deti sa dozvedia všetko o práci hasičov, kedy sú potrebný, pri akých zásahoch zasahujú. Prejdeme si požiarnu stanicu, jej vybavenie, autá, pomôcky a výstroj, ktorá je nevyhnutnou súčasťou hasiča. Hasiči deťom povedia o ich nevšedných zásahoch a príbehoch, ktoré zažili

12:00 – 13:00  Obed

13:00 – 15:00   Návšteva nemocnice – PRO CARE

S deťmi sa vyberieme na malú exkurziu do nemocnice za lekármi a zdravotnými sestrami, ktorí  vedia o našom tele veľa zaujímavého.. Porozprávame sa s nim o ich práci, o správnom staraní sa o svoje telo a o preventívnych prehliadkach.

15:00 – 15:30  Olovrant

15:30 – 17:00   Červený Kríž, ukážka prvej pomoci


štvrtok

Chovatelia koní

8:00 – 09:00 Zraz detí v priestoroch Mesta povolaní BORY MALL

9:00 – 12:00 Návšteva chovateľov koní

Starajú sa o koníky od narodenia, sledujú ich rast, hľadajú  spôsob ako zlepšiť kvalitu chovných rás. Podľa toho, na čo je kôň určený, si na rozmnožovanie vyberie žrebca alebo kobylu. Aby získali napríklad kvalitného pretekára, vyberie rodičov – dostihových šampiónov. Keď sa žriebä narodí, vyberie mu kvalitný rozvoj po fyzickej aj psychyckej stránke. Spolu navštívime s chovateľmi koní stajne, pozrieme si koníkov a naučíme sa ako sa o nich chovatelia starajú.

12:00 – 13:00  Obed

13:00 – 15:30 Presun do ZOO – hry, súťaže v priestoroch ZOO

15:30 – 16:00  Olovrant

16:00 – 17:00  Detská športová olympiáda ( beh, hádzanie do diaľky, skok do diaľky ….  ) príchod

pre deti do ZOO poprípade dohodu do Mesta povolaní BORY MALL


piatok

Profesie na stavbe s YIT a profesie v lese

8:00 – 9:00 Zraz detí v priestoroch Mesta povolaní BORY MALL

9:00 – 11:00

Pri tomto programe predstavíme deťom všetky profesie, ktoré súvisia so stavbou a stavebníctvom. Deti sa naučia čo je stavba, ako sa stavajú domy v ktorých bývajú, cesty po ktorých jazdia, čo všetko k tomu potrebujeme a s akými rôznymi profesiami sa pri stavbe stretávame. Prejdeme rôznymi povolaniami, ktoré im vysvetlíme a za asistencie zástupcov jednotlivých povolaní budú mať možnosť vyskúšať si svoju zručnosť ako stavbári rôznych odvetví.

11:00 – 11:30 Presun do lesa na Železnú studničku

11:30 – 12:00  Obed

12:00 – 15:00  Toto poobedie strávime v lese a veľa sa o ňom naučíme. Lesník je zodpovedný za časť lesa, kde so svojimi ľuďmi organizuje : výsadbu stromčekov, výrub stromov, klčovanie a výrub nových sadeníc, značkovanie stromov. Naučíme sa ako chránia les, starajú sa o zvieratká, zabraňujú ich premnoženiu. Spolu spoznáme aj ďalšie povolania súvisiace s lesom

15:00 – 15:30  Rozloženie ohňa, opekanie olovrant

15:30 – 17:00  Zahráme sa na skautov, podarí sa vám získať niektorého zo skautských bobríkov?


Termíny:

24.7-28.7.2017

14.8.-18.8.2017

Cena: 20,- Eur/1 deň

Celodenná strava a pitný režim je zabezpečený

Kontakt: Monika Kebisková  +421 917 558 413

e-mail pre prihlásenie detí do tábora: mojemestobory@gmail.com

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ