Denný letný tábor „Hrajme sa na povolania II“
16. marca 2017
Expozícia vhodná aj pre Materské školy
2. mája 2017
Show all

Profesia Days

1.-2. marca 2017 sa v Inchebe v Bratislave konalo Profesia Days, kde sme boli účastníkmi. Aktívne sme testovali ľudí ohľadom ich budúceho profesného zamerania.

Občianske združenie EDUPLEX organizuje pre žiakov posledných ročníkov základných škôl jedinečný a inovatívny vzdelávací program Čím chceš byť, ktorý u detí podporuje motiváciu nájsť samého seba, svoje predpoklady, zručnosti a schopnosti inšpiratívne pre ich budúcnosť. Program je vedený interaktívne a umožňuje žiakom priblížiť sa k jednotlivým školám, povolaniam, témam súčasnosti, dáva im vedomosti a informácie – čo by im pomohlo pri ich rozhodovaní o ich budúcej škole a následne budúcom povolaní.

Hlavnými aktivitami projektu sú skupinové a individuálne úlohy, ktorými u detí prehlbujú orientáciu na svet profesií, firiem a stredných odborných škôl.

Vo vzdelávacom programe pre nich v ponímaní kariérneho poradenstva uplatňujú tri piliere:

  1. Sebapoznanie
  2. Informácie o stredných odborných školách ako o ceste k povolaniam
  3. Informácie o trhu práce, ktoré predstavujú jednotlivé povolania

Deti jednoduchým testom a interaktívnymi úlohami v skupinách učia spoznať seba samých a následne po spoznaní svojich silných a slabých stránok s nimi ďalej pracujú a smerujú ich ku podrobným kartám jednotlivých profesií a k podrobne vypracovanému zoznamu reálnych stredných škôl s reálnymi učebnými odbormi.

Máte doma školáka? Uvažujete, kam s ním na strednú? Príďte  konzultovať vhodnosť stredných škôl pre svoje dieťa. Občianske združenie EDUPLEX otestuje jeho silné stránky a poradí, ako pretaviť jeho potenciál v úspešnú budúcnosť.

Pre viac informácií nám napíšte email: info@mojemesto.org alebo tel. č. 0917 558 413